.
ZŠ TRÁVNÍK JE O2 CHYTRÁ ŠKOLA

Prevence online rizik

Informační a komunikační technologie se staly běžnou součástí našeho života. Jsou to užitečné nástroje, které člověku v mnohém usnadňují život. Pokud ale chceme, aby nám život naopak nekomplikovaly, je třeba se věnovat také možným rizikům, které jejich neopatrné nebo nevhodné používání přináší. Stejně jako každý nástroj jsou i informační a komunikační technologie dobrý sluha ale špatný pán.

Proto jsme připravili sérii besed určenou nejen žákům různých věkových skupin a učitelům, ale také rodičům, neboť ti jsou nejdůležitějším článkem v oblasti prevence.

Účastníci besed budou seznámeni s různými sociálně patologickými jevy, se kterými se děti v rámci online prostředí mohou setkat, budeme řešit potenciálně rizikové chování ve virtuálním světě i různé negativní dopady nadměrného používání těchto technologií na zdravý tělesný i duševní vývoj dětí.

Beseda pro rodiče Dítě v kyberprostoru2
Besedy pro sedmáky Beseda pro rodiče Dítě v kyberprostoru Projektový den pro čtvrťáky