.
ZŠ TRÁVNÍK JE O2 CHYTRÁ ŠKOLA

O projektu

Cílem projektu je všestranný rozvoj digitálních kompetencí pedagogů, zejména seznámení pedagogů s různými typy IT nástrojů, zvýšení jejich uživatelské gramotnosti do té míry, aby byli schopni a ochotni tyto prostředky využívat ve své praxi. V rámci projektu by měli učitelé mimo jiné projít také výcvikem bezpečného užívání ICT. Získané dovednosti by pak měli učitelé uplatnit při práci s žáky. Hlavní aktivitou projektu bude proto vytvoření výukového portálu s databází učebních opor, které budou využívány během vyučování, ale také při domácí přípravě žáků, což je aktivita velmi žádaná také rodiči. Do tvorby výukových opor budou zapojeni nejen učitelé, ale také žáci samotní. Žáci tak budou vedeni k pozitivnímu používání technologií, což je jeden ze způsobů prevence před rizikovými aktivitami dětí ve spojení s ICT. Kromě tohoto praktického výcviku projdou žáci stejně jako učitelé ještě samostatným výcvikem, při němž budou seznámeni s riziky ICT a možnostmi řešení případných problémových situací. Toto vzdělávání bude nabídnuto také rodičům.

Projekt počítá se třemi aktivitami:

A. Vzdělávání pedagogů (seznámení s moderními ICT, zvýšení uživatelské gramotnosti, seznámení s implementací ICT do výuky, případně také zvýšení mediální gramotnosti), vzdělávání žáků a rodičů (besedy o prevenci rizik používání ICT).
B. Vytvoření vzdělávacího portálu s databází interaktivních digitálních učebních materiálů tvořených učiteli a žáky využitelných pro školní i domácí přípravu.
C. Implementace IT do běžné výuky díky vytvoření mobilní tabletové učebny a internetovým pokrytím školy.

Realizovaný projekt je pilotním projektem O2 Chytrá škola od Nadace O2. Předpokládaná délka projektu jsou 2 roky.