.
ZŠ TRÁVNÍK JE O2 CHYTRÁ ŠKOLA

Digitální gramotnost

Digitální gramotnost je v poslední době často skloňovaným tématem, a to zejména v souvislosti s novou již schválenou koncepcí vlády, která přináší změnu výuky informatiky ve všech typech škol. Výuka uživatelské gramotnosti by se měla přenést do ostatních vyučovacích předmětů, jako je například český jazyk, matematika, dějepis, zeměpis atd. Zatímco hodiny informatiky by měly být více zaměřeny na rozvoj informační gramotnosti a na seznamování žáků s moderními technologiemi. Do výuky již na prvním stupni bude nově zařazeno také programování.

Cílem těchto změn je zejména snaha připravit žáky na měnící se trh práce, který je ovlivněn robotizací výroby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně razantní změny v koncepci výuky, minimálně zpočátku lze předpokládat problémy. Naše škola se však na ně snaží připravit již nyní zařazením některých nově navrhovaných aktivit do stávající výuky. Největší obavy zatím ve veřejnosti vzbuzuje výuka programování. Naši třeťáci a čtvrťáci jsou však důkazem, že děti ho bez problémů zvládnou!

Čtvrťáci objevili Malování Tablety pod lupou
Laserová budoucnost Počítače zblízka Beeboti a Blueboti u prvňáčků
Programování robotů Seznámení s počítačem Exkurze do světa moderních technologií