.
ZŠ TRÁVNÍK JE O2 CHYTRÁ ŠKOLA
Základní škola Přerov, Trávník 27 se stala jednou ze 7 škol zapojených do pilotního projektu O2 Chytrá škola Nadace O2.
V rámci projektu se budeme zaměřovat na rozvoj digitální gramotnosti, na smysluplné používání technologií i na bezpečné online chování. Projektové aktivity budou cílené na žáky, učitele i na rodiče.