Podle významu můžeme slova rozdělit do 10 skupin, kterým říkáme slovní druhy.
V tomto testu si můžeš vyzkoušet, jestli dokážeš poznat podstatná jména, slovesa a předložky.

Pokud jsi chytrá hlavička a pokud budeš přemýšlet nad významem slova, bude to pro tebe hračka!

Vyzkoušej si test a uvidíš, že to není žádný problém!


Autor testu: Mgr. Jitka Štukavcová


ZŠ Přerov, Trávník 27
Trávník 27
750 02 Přerov
Mgr. Veronika Krejčí
Telefon: 777 588 382
Email: krejciveronika@seznam.cz