Přiřaď k chemické značce prvku správný název. 1 z 20
selen
křemík
stroncium

ZŠ Přerov, Trávník 27
Trávník 27
750 02 Přerov
Mgr. Veronika Krejčí
Telefon: 777 588 382
Email: krejciveronika@seznam.cz