Vyber správnou možnost. 1 z 20
Zpomalovací práh
Výstražná značka Zákazová značka Příkazová značka
Informativní značka Značka upravující přednost
ZŠ Přerov, Trávník 27
Trávník 27
750 02 Přerov
Mgr. Veronika Krejčí
Telefon: 777 588 382
Email: krejciveronika@seznam.cz