Každá látka má nějakou formu, skupenství.

Rozpoznáš, která látka má skupenství kapalné, pevné nebo plynné?

Nezapomeň, že některé látky mohou své skupenství měnit. Nenech se zmást!


Autor testu: Mgr. Veronika Krejčí


ZŠ Přerov, Trávník 27
Trávník 27
750 02 Přerov
Mgr. Veronika Krejčí
Telefon: 777 588 382
Email: krejciveronika@seznam.cz