V tomto testu si můžete vyzkoušet rozlišování neplnovýznamových sloves.
Způsobová (modální) slovesa nám říkají, jestli je provedení činnosti nutné, možné nebo záměrné.
Nejužívanějšími způsobovými slovesy jsou MÍT (povinnost), CHTÍT, SMĚT, MOCI a MUSET.

Pomocné sloveso BÝT nám pomáhá tvořit tvary sloves budoucího a minulého času i způsobu podmiňovacího.

Fázová slovesa upřesňují různé fáze, ve kterých se děj nachází.
Fazovými slovesy jsou např. slovesa ZAČÍT, ZAČÍNAT, PŘESTAT, SKONČIT, CHYSTAT SE atd.

Stačí si dobře rozmyslet, jakou funkci neplnovýznamové sloveso plní, pak už je to snadné! :-)


Autor testu: Mgr. Veronika Krejčí


ZŠ Přerov, Trávník 27
Trávník 27
750 02 Přerov
Mgr. Veronika Krejčí
Telefon: 777 588 382
Email: krejciveronika@seznam.cz