Slovesa, ke kterým se připojují zvratná zájmena SE a SI, jsou slovesa zvratná (reflexiva).
Všechna zvratná slovesa ale nemají se zájmeny stejně pevnou vazbu:

Někdy je tato vazba natolik pevná, že SE/SI nelze od slovesa odtrhnout. Stává se součástí slovesného tvaru.
Tato slovesa jsou pouze zvratná (říká se jim reflexiva tantum).

U některých sloves je SE/SI připojeno volněji. Lze ho vypustit, nebo nahradit jiným zájmenem.
SE/SI tedy není trvalou součástí slovesného tvaru, je stále zájmenem.

Možná to vypadá trochu komplikovaně, ale trocha trénování z vás určitě udělá experty! :-)


Autor testu: Mgr. Veronika Krejčí


ZŠ Přerov, Trávník 27
Trávník 27
750 02 Přerov
Mgr. Veronika Krejčí
Telefon: 777 588 382
Email: krejciveronika@seznam.cz