Větné celky dělíme na věty jednoduché a souvětí.

V každé větě je jen jeden přísudek.
Pokud je ve větném celku jen jedna věta, je to věta jednoduchá.
Pokud jsou ve větném celku dvě a více vět, je to souvětí.

Pravidla jsou jednoduchá. Pro toho, kdo umí najít přísudek, to bude hračka.
Jak si na tom ty? Dej si test a uvidíš!
Autor testu: Veronika Klimešová


ZŠ Přerov, Trávník 27
Trávník 27
750 02 Přerov
Mgr. Veronika Krejčí
Telefon: 777 588 382
Email: krejciveronika@seznam.cz