Slova na konci řádků můžeme rozdělovat podle různých pravidel.

Důležité jsou hranice slabik a pak také to, jak bylo slovo tvořeno (kde jsou hranice předpon a přípon).
Pokud tvoří první slabiku slova pouze samohláska, od slova ji neoddělujeme (takto rozdělené slovo by se špatně četlo).

Pravidla rozdělování slov nejsou sice obtížná, ale i tak tě mohou některá slova potrápit, proto si pamatuj také toto pravidlo: Pokud si při psaní nebudeš správným rozdělením jistý, slovo raději nerozděluj a napiš ho celé na další řádek. 😊


Autor testu: Romana Husárková


ZŠ Přerov, Trávník 27
Trávník 27
750 02 Přerov
Mgr. Veronika Krejčí
Telefon: 777 588 382
Email: krejciveronika@seznam.cz