Životnost je důležitá mluvnická podkategorie podstatných jmen rodu mužského,
bez níž nedokážeme bezpečně určit, ke kterému vzrou podstatné jméno patří,
takže ani to, jakou by mělo mít koncovku.

Postup určování životnosti je jednoduchý:
Pokud se u podstatného jména shodují tvary 1. a 4. pádu v čísle jednotném
i tvary 1. a 4. pádu v čísle množném, je neživotné.
Pokud se tyto tvary neshodují, podstatné jméno je životné.
Nezapomeň, že životnost patří pouze k podstatným jménům rodu mužského.
U ostatních podstatných jmen se životnost neurčuje!
Ať se ti daří!

Autor testu: Mgr. Veronika Krejčí


ZŠ Přerov, Trávník 27
Trávník 27
750 02 Přerov
Mgr. Veronika Krejčí
Telefon: 777 588 382
Email: krejciveronika@seznam.cz