V tomto testu si můžeš vyzkoušej, jak moc dobře se vyznáš v rozlišování
slovesných tvarů určitých a neurčitých.

Je to celkem jednoduché:
Pokud můžeme u slovesa určit osobu a číslo, je ve tvaru určitém.
Pokud mluvnické kategorie určit nemůžeme, je sloveso ve tvaru neurčitém.
Infinitiv (neurčitek) se snadno rozpozná, protože obvykle končí na -T.

Tak vzhůru do testování, ať vidíš, jestli si s tvary určitými a neurčitým poradíš!


Autor testu: Mgr. Veronika Krejčí


ZŠ Přerov, Trávník 27
Trávník 27
750 02 Přerov
Mgr. Veronika Krejčí
Telefon: 777 588 382
Email: krejciveronika@seznam.cz