Procvič si rozlišování slovesných tvarů jednoduchých a složených.

Pokud je činnost vyjádřena jen jedním slovesem, jedná se o slovesný tvar jednoduchý.
Pokud je činnost vyjádřena více slovesy (plnovýznamovým a pomocným slovesem), jedná se o slovesný tvar složený.

Ale pozor, nenechej se při určování zmást zvratnými zájmeny SE a SI.
Ty se při rozlišování slovesných tvarů neberou v úvahu (vůbec na nich nezáleží).

Vyzkoušej si test a uvidíš, jak moc dobře rozlišování slovesných tvarů rozumíš.

Hurá do práce!

Autor testu: Mgr. Veronika Krejčí


ZŠ Přerov, Trávník 27
Trávník 27
750 02 Přerov
Mgr. Veronika Krejčí
Telefon: 777 588 382
Email: krejciveronika@seznam.cz