Spřežky jsou pořádný oříšek. Dokáží nás hodně potrápit.

V tomto testu si můžeš vyzkoušet pravopis slov, které lze psát s předponou S- i Z-.
O tom, kterou z těchto předpon v danou chvíli použít, bude rozhodovat význam slova.

Při doplňování nespěchej a dobře přemýšlej.

Ať se ti daří!


Autor testu: Helena Javornická


ZŠ Přerov, Trávník 27
Trávník 27
750 02 Přerov
Mgr. Veronika Krejčí
Telefon: 777 588 382
Email: krejciveronika@seznam.cz