V tomto testu si můžeš vyzkoušet, jak dobře ovládáš odvozování přídavných jmen
příponami -Í a -NÍ, při kterém někdy dochází ke zdvojování -NN-.


Pokud budeš dodržovat tato jednoduchá pravidla, bude to pro tebe hračka:
1. Pokud končí kořen slova na -N, dojde při odvozování příponou -NÍ ke zdvojení -NN-.
2. Pokud končí kořen slova na jinou hlásku, při odvození příponou -NÍ ke zdvojování nedochází.
3. Pozor na názvy zvířat, u kterých se přídavné jméno tvoří pouze připojením přípony -Í.

Možná to bude chtít trochu tréninku, ale brzy test určitě zvládneš na 100 %!


Autor testu: Anežka Bartošová a Klára Cihlářová


ZŠ Přerov, Trávník 27
Trávník 27
750 02 Přerov
Mgr. Veronika Krejčí
Telefon: 777 588 382
Email: krejciveronika@seznam.cz