Zopakuj si doplňování předpon S-, Z- a VZ-:

Předponu VZ(E)- píšeme tam, kde má sloveso význam směřování VZHŮRU.

Předpony S(E)- a Z(E)- mají slova, která mají význam dokončení nějaké činnosti nebo dosažení významu základového slova.
Slova s předponou S(E)- mají navíc význam směřování DOHROMADY, DOLŮ a Z POVRCHU PRYČ, ZMENŠENÍ OBJEMU a ZÁNIKU.
Několik slov si musíme zapamatovat, protože tyto jejich původní významy už si dnes neuvědomujeme.
U ostatních slov píšeme předponu Z(E)-.

Tak do toho! Ať se ti daří!

Autor testu: Aneta Benešová, Martin Musil a Lucie Netopilová


ZŠ Přerov, Trávník 27
Trávník 27
750 02 Přerov
Mgr. Veronika Krejčí
Telefon: 777 588 382
Email: krejciveronika@seznam.cz