Zopakuj si koncovky příčestí minulého, tedy shodu přísudku s podmětem.

Nezapomeň, že pokud je podmět v množném čísle:
v rodě mužském životném → přísudek bude mít koncovku -I,
v rodě mužkém neživotném → -Y,
v rodě ženském → -Y,
v rodě středním → -A.

Zvládneš to bez chyb?
Vyzkoušej si test a uvidíš!


Autor testu: Kateřina Nekvidová


ZŠ Přerov, Trávník 27
Trávník 27
750 02 Přerov
Mgr. Veronika Krejčí
Telefon: 777 588 382
Email: krejciveronika@seznam.cz