Slova PŘEDPONY a PŘEDLOŽKY jsou velmi podobné termíny.
Při čtení je nerozlišíme vůbec, obojí čteme dohromady se slovem.
Problém je ale jako vždy s pravopisem.

Rozpoznáš, kdy se jedná o předponu, která se píše dohromady se slovem, protože je jeho součástí?
Dokážeš ji odlišit od předložky, která je samostatným slovem?

Nebude to lehké, dobře přemýšlej!


Autor testu: Mgr. Veronika Krejčí


ZŠ Přerov, Trávník 27
Trávník 27
750 02 Přerov
Mgr. Veronika Krejčí
Telefon: 777 588 382
Email: krejciveronika@seznam.cz