Párové souhlásky se objevují i v předponách.

Rozpoznáš ve slovech předpony OD-, NAD-, POD-, PŘED-, ROZ- a BEZ-,
ve kterých se píší znělé podoby párových souhlásek?

Vyzkoušej si to.


Autor testu: Mgr. Veronika Krejčí


ZŠ Přerov, Trávník 27
Trávník 27
750 02 Přerov
Mgr. Veronika Krejčí
Telefon: 777 588 382
Email: krejciveronika@seznam.cz